Home / Zadania domowe

Zadania domowe

Zadania domowe to świetne narzędzie podnoszące techniczne umiejętności zawodników. Przedstawione poniżej zadania dotyczą elementów prowadzenia i czucia piłki. W pracę młodego piłkarza nad własnym rozwojem aktywnie włącza się również Rodzic. Zadania dotyczą roczników 2004 – 2012.

 

Zasady:

  • każdy chętny do podnoszenia swoich umiejętności zawodnik powinien wydrukować kartę zadań domowych – TUTAJ
  • na wyznaczonym przez trenera treningu chętni zawodnicy mogą zaliczyć maksymalnie 2 elementy
  • przed zaliczeniem u trenera zawodnik musi posiadać zaliczenie u rodzica i wpis do karty
  • każdy element powinien być wykonany w 100% prawidłowo z uwzględnieniem obu nóg

 

Trzy osoby z każdego rocznika, które jako pierwsze zaliczą wszystkie zadania otrzymają nagrody rzeczowe od Klubu.

 

 

Zadania domowe
1. Step on 21. Triple scissor
2. Pull Push 22. Inside rollover step on
3. Wave 23. Step over, double scissors
4. Full spin 24. Pull push stepover
5. Single scissors 25. Fancy toe tapping
6. U turn 26. Step over turn
7. Twist off 27. U turn spin
8. Cut 28. Pull spin
9. Driblle 29. Step over stop
10. The sole / Heel roll 30. Variation
11. The inside roll 31. Drag scissors
12. Inside rollover step one 32. Double drag scissors
13. Single inside/outside cuts 33. Pull through turn
14. Ground juggling 34. The whip
15. Toe taps slap stepover 35. Roll step over
16. V outside pull push 36. Tap behind spin
17. Pull step over 37. Outside roll step behind 90
18. Inside/Outside rollovers 38. Pull push, pull behind
19. Outside cut single scissor 39. Pull back, around foot
20. Double outside cuts stepover 40. Sole heel step behind 90